Obrony prac doktorskich odbywają się w auli IChF/IChO PAN w siedzibie Instytutów przy ul. Kasprzaka 44/52 w Warszawie.

 

2022

mgr inż. Michał Więcław

Rozprawa doktorska nt: „Reduktywna aktywacja amidów jako metoda otrzymywania sfunkcjonalizowanych amin: badania syntetyczne wspomagane metodami komputerowymi”

Promotor: prof. dr hab. Bartłomiej Furman

Termin obrony: 8.07.2022 r. godz. 11:15

Streszczenie - Abstract

Recenzja: prof. dr hab. Konrad Kowalski (Uniwersytet Łódzki)

Recenzja: dr hab. Agnieszka Wojtkielewicz, prof. UwB (Uniwersytet w Białymstoku)


mgr Krzysztof Gutkowski

Rozprawa doktorska nt: „Arylowane i pi-rozszerzone diketopirolopirole – synteza oraz właściwości fotofizyczne”

Promotor: prof. dr hab. Daniel Gryko

Termin obrony: 10.05.2022 r. godz. 12:00

StreszczenieAbstract

Recenzja: prof. dr hab. Zbigniew Czarnocki (Uniwersytet Warszawski)

Recenzja: dr hab. Miłosz Pawlicki, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)


mgr Patrycja Sokołowska-Kruk

Rozprawa doktorska nt: „Badania nad zastosowaniem nowych właściwości katalitycznych wybranych hydrolaz”

Promotor: prof. dr hab. Sławomir Jarosz

Termin obrony: 9.05.2022 r. godz. 11:30

Streszczenie - Abstract

Recenzja: prof. dr hab. Tomasz Bauer (Uniwersytet Warszawski)

Recenzja: prof. dr hab. Violetta Patroniak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)


mgr Beata Gatlik

Rozprawa doktorska nt: "Katalizowane palladem perfluoroalkilujące karbonylowania alkinów”.

Promotor: dr hab. Wojciech Chaładaj

Recenzenci:
prof. dr hab. Anna Trzeciak (Uniwersytet Wrocławski)
prof. dr hab. Piotr Pawluć (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
prof. dr hab. Kazimierz M. Pietrusiewicz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

https://bip.icho.edu.pl/doktorat-habilitacja/98/mgr-beata-gatlik

Termin obrony: 3.03.2022 r. godz. 11:00

Obrona odbędzie się za pomocą platformy Zoom: 
https://us02web.zoom.us/j/85666318803?pwd=L2EwaXIzWWxhbGlCWWVVTXpxeXU0UT09


 
2021

mgr Monika Wilk

Rozprawa doktorska nt: „Badania nad zastosowaniem nowych właściwości katalitycznych wybranych hydrolaz”

Promotor: prof. dr hab. Ryszard Ostaszewski

Termin obrony: 14.12.2021 r. godz. 14:00

Obrona odbędzie się za pomocą platformy Zoom: 

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/81356264559?pwd=RXlmTVZvOElXVWtkZ2xETHlpUDVldz09

Streszczenie - Abstract

Recenzja: prof. dr hab. Paweł Kafarski (Politechnika Wrocławska)

Recenzja: prof. dr hab. Maciej Szaleniec (Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN)


mgr Agnieszka Jackowska

Rozprawa doktorska nt: „Funkcjonalizacje witaminy B12 w pozycji R5’ i ich wykorzystanie w syntezie biokoniugatów”

Promotor: prof. dr hab. Dorota Gryko

Termin obrony: 9.12.2021 r. godz. 10:00

Obrona odbędzie się za pomocą platformy Zoom: 

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/89234680230?pwd=R2hIaU4yOVdWcUJTRTd0Z21LbExEUT09

Streszczenie - Abstract

Recenzja: prof. dr hab. Zbigniew Czarnocki (Uniwersytet Warszawski)

Recenzja: prof. dr hab. Elżbieta Sochacka (Politechnika Łódzka)


mgr inż. Łukasz Szyszka

Rozprawa doktorska nt: „Chiral cyclotriveratrylene-based molecular cages with sucrose unit – synthesis and molecular recognition properties”

Promotor: prof. dr hab. Sławomir Jarosz

Termin obrony: 5.11.2021 r. godz. 11:00

Obrona odbędzie się za pomocą platformy Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/84109936541?pwd=MnNwOU1wMFhONXI3Wm5qb0h0NGNRZz09

Streszczenie - Abstract

Recenzja: prof. dr hab. Marcin Kwit (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Recenzja: prof. dr hab. Marek Pietraszkiewicz (Instytut Chemii Fizycznej PAN)


mgr Filip Stanek

Rozprawa doktorska nt: „Wykorzystanie katalizy fotoredoks w reakcjach utleniania amin drugo- i trzeciorzędowych”

Promotor: prof. dr hab. Jacek Młynarski

Termin obrony: 5.10.2021 r. godz. 9:00

Obrona odbędzie się za pomocą platformy Zoom: 
https://us02web.zoom.us/j/87992808623?pwd=U0JMQ0p6RnVWV1VkWFNhTWNPYzd0Zz09

Streszczenie - Abstract

Recenzja: dr hab. Piotr Kwiatkowski (Uniwersytet Warszawski)

Recenzja: dr hab. Agnieszka Wilczewska, prof. UwB (Uniwersytet w Białymstoku)mgr Izabela Węglarz


Rozprawa doktorska nt: „Enancjoselektywne reakcje redukcji i tworzenia wiązań węgiel–węgiel katalizowane kompleksami cynku”

Promotor: prof. dr hab. Jacek Młynarski

Recenzenci:
prof. dr hab. Łukasz Albrecht (Politechnika Łódzka)
prof. dr hab. Marcin Kwit (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
dr hab. Anna Zawisza, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)

https://bip.icho.edu.pl/doktorat-habilitacja/73/izabela-weglarz

Termin obrony: 23.09.2021 r. godz. 14:00

Obrona odbędzie się za pomocą platformy Zoom: 
https://us02web.zoom.us/j/87316055258?pwd=bWdybDNEMXJOQlM4R1BwQW0ybTlGdz09


mgr inż. Rafał Orłowski

Rozprawa doktorska nt: „Synteza i właściwości fizykochemiczne koroli z podstawnikami amidowymi”

Promotor: prof. dr hab. Daniel Gryko

Termin obrony: 8.07.2021 r. godz. 9:00

Obrona odbędzie się za pomocą platformy Zoom: 
https://us02web.zoom.us/j/82351190883?pwd=K1hjTDg5L2R4OTJ0dFRqSnZrTUczZz09 

Streszczenie - Abstract

Recenzja: prof. dr hab. Artur Stefankiewicz (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Recenzja: dr hab. Jacek Wojaczyński (Uniwersytet Wrocławski)mgr inż. Anna Domżalska-Pieczykolan

Rozprawa doktorska nt: Synteza i reakcje przegrupowania typu „tlen do węgla” eterów winylowych, eterów allenylowych i alkoksydienów"

Promotor: prof. dr hab. Bartłomiej Furman

Termin obrony: 25.06.2021 r. godz. 9:00

Obrona odbędzie się za pomocą platformy Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/89374572797?pwd=c2M3eHlJQnlWZW9vUElNZUFCSFd6QT09

Streszczenie - Abstract

Recenzja: prof. dr hab. Konrad Kowalski (Uniwersytet Łódzki)

Recenzja: dr hab. Elżbieta Wojaczyńska, prof. PWr (Politechnika Wrocławska)2020

 

mgr Agata Tyszka-Gumkowska

Termin obrony: 11.12.2020 r. o godz. 11:30

Obrona odbędzie się za pomocą platformy Zoom pod linkiem:

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/84095581276?pwd=cGZKVGpmcHFQNElDY0hRRE9mZ2kvQT09

Tytuł pracy:
„Projektowanie, otrzymywanie i zastosowanie modyfikowanych niedomkniętych kryptandów – katalizatorów reakcji biegnących w warunkach PTC”

Promotor: prof. dr hab. Janusz Jurczak

pełna rozprawa doktorska »

streszczenie - abstract

Recenzent 1: dr hab. Michał Fedoryński, prof. PW (Politechnika Warszawska)
recenzja 1 »

Recenzent 2: dr hab. Elżbieta Wojaczyńska, prof. PWr (Politechnika Wrocławska)
recenzja 2 »

 


 

mgr inż. Katarzyna Goliszewska

Termin obrony: 02.12.2020 r. o godz. 10:00

Obrona odbędzie się za pomocą platformy Zoom pod linkiem:

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/84524907651?pwd=cThVTFhhT3JPaFVmaHRGMGJidTRhUT09

Tytuł pracy:
„Zastosowanie soli pirydyniowych w fotochemicznych reakcjach funkcjonalizacji wiązań wielokrotnych”

Promotor: Prof. dr hab. Dorota Gryko

pełna rozprawa doktorska »

streszczenie - abstract

Recenzent 1: Dr hab. Anna Albrecht, prof. PW (Politechnika Łódzka)
recenzja 1 »

Recenzent 2: Prof. Grzegorz Mlostoń (Uniwersytet Łódzki)
recenzja 2 »

 


 

mgr inż. Tomasz Boinski

Termin obrony: 30.10.2020 r. o godz. 12:30

Obrona odbędzie się za pomocą platformy Zoom pod linkiem:

https://us02web.zoom.us/j/85988258922?pwd=YWVYdWdncStYSHBPRUprYlFQTlRPQT09

Tytuł pracy:
„Synteza nowych hybrydowych związków makrocyklicznych typu [n]arenów, ich struktura oraz reaktywność”

Promotor: Prof. dr hab. Agnieszka Szumna

pełna rozprawa doktorska »

streszczenie - abstract

Recenzent 1: Dr hab. Michał Fedoryński, prof. PW (Politechnika Warszawska)
recenzja 1 »

Recenzent 2: Prof. Grzegorz Schroeder (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
recenzja 2 »

 


 

mgr inż. Ewa Gajewska

Termin obrony: 30.09.2020 r. o godz. 12:30

Obrona odbędzie się za pomocą platformy Zoom pod linkiem:

https://us02web.zoom.us/j/82692484836?pwd=a0l5TW5nL2hzR2Z1MHc1dkg1cFpQUT09

Tytuł pracy:
„How to recognize and eliminate unpromising retrosynthetic positions and strategies”

Promotor: Prof. dr Bartosz Grzybowski

pełna rozprawa doktorska »

streszczenie - abstract

Recenzent 1: Prof. dr hab. Józef Adam Liwo (Uniwersytet Gdański)
recenzja 1 »

Recenzent 2: Prof. Leroy Lee Cronin (University of Glasgow)
recenzja 2 »

 


 

mgr inż. Aleksandra Narczyk

Termin obrony: 30.09.2020 r. o godz. 11:00

Obrona odbędzie się za pomocą platformy Zoom pod linkiem:

https://us02web.zoom.us/j/82692484836?pwd=a0l5TW5nL2hzR2Z1MHc1dkg1cFpQUT09

Tytuł pracy:
„Synteza nieracemicznych 3,3-dipodstawionych alkoholi allilowych oraz ich wykorzystanie w syntezie wysoce sfunkcjonalizowanych alliloamin i aminokwasów”

Promotor: Dr hab. Sebastian Stecko

pełna rozprawa doktorska »

streszczenie - abstract

Recenzent 1: Prof. dr hab. Zbigniew Czarnocki (Uniwersytet Warszawski)
recenzja 1 »

Recenzent 2: Dr hab Marcin Jasiński, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)
recenzja 2 »

 


 

mgr Michał Bajczyk

Termin obrony: 18.09.2020 r. o godz. 14:00

Obrona odbędzie się za pomocą platformy Zoom pod linkiem:

https://us02web.zoom.us/j/89447064673?pwd=RE13R1dhQ21GNkVQZUNVc1VjcnJqZz09

Tytuł pracy:
„Biomimetic architectures, autoreplication and signal transduction in systems of organic reactions”

Promotor: Prof. dr Bartosz Grzybowski

pełna rozprawa doktorska »

streszczenie - abstract

Recenzent 1: Prof. dr hab. Artur Michalak (Uniwersytet Jagielloński)
recenzja 1 »

Recenzent 2: Prof. Sijbren Otto (University of Groningen)
recenzja 2 »

 


 

mgr inż. Tomasz Klucznik

Termin obrony: 26.06.2020 r. o godz. 12:00

Obrona odbędzie się za pomocą platformy Zoom pod linkiem:
https://us02web.zoom.us/j/82436562976?pwd=NjZEU0wyTCszZHpiNElwRUppdFVjUT09

Tytuł pracy:
„Komputerowo wspomagana synteza organiczna związków biologicznie aktywnych”

Promotor: Prof. dr Bartosz Grzybowski

pełna rozprawa doktorska »

streszczenie - abstract

Recenzent 1: Dr hab. Michał Fedoryński (Politechnika Warszawska)

recenzja 1 »

Recenzent 2: Prof. dr hab. Piotr Paneth (Politechnika Łódzka)

recenzja 2 »

 


 

mgr inż. Michał Ociepa

Termin obrony: 27.05.2020 r. o godz. 11:00

Obrona odbędzie się za pomocą platformy Zoom pod linkiem:
https://zoom.us/j/98466381580?pwd=TC81WWxTcnA3NmNjQjQxcWtmS0UxUT09

Tytuł pracy:
„Pochodne pirydyny jako grupy aktywujące w fotokatalitycznych reakcjach rodnikowych”

Promotor: Prof. dr hab. Dorota Gryko

pełna rozprawa doktorska »

streszczenie - abstract

Recenzent 1: Dr hab. Michał Fedoryński (Politechnika Warszawska)

recenzja 1 »

Recenzent 2: Prof. dr hab. Łukasz Albrecht (Politechnika Łódzka)

recenzja 2 »

 


2019

 

mgr inż. Kinga Kuczyńska

Termin obrony: 12.12.2019 r. o godz. 10:00

Tytuł pracy:
„Triterpenoidy lupanowe w syntezie związków biologicznie czynnych”

Promotor: Dr. hab. inż. Zbigniew Pakulski

pełna rozprawa doktorska »

streszczenie - abstract

Recenzent 1: Dr hab. Agnieszka Wojtkielewicz (Uniwersytet w Białymstoku)

recenzja 1 »

Recenzent 2: Dr hab. Anna Zawisza, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)

recenzja 2 »

 


 

mgr Rafał Kusy

Termin obrony: 12.12.2019 r. o godz. 11:30

Tytuł pracy:
„Nowe układy katalityczne do selektywnej semihydrogenacji wiązania potrójnego C−C”

Promotor: Prof. dr hab. inż. Karol Grela

pełna rozprawa doktorska »

streszczenie - abstract

Recenzent 1: Prof. dr hab. Anna M. Trzeciak (Uniwersytet Wrocławska)

recenzja 1 »

Recenzent 2: Prof. dr hab. Grzegorz Mlostoń (Uniwersytet Łódzki)

recenzja 2 »

 


 

mgr Sylwester Domański

Termin obrony: 10.12.2019 r. o godz. 10:00

Tytuł pracy:
„Katalizowane palladem tandemowe addycje jodków perfluoroalkilowych do acetylenów z następczym sprzęganiem ze związkami boroorganicznymi”

Promotor: Dr hab. Wojciech Chaładaj

pełna rozprawa doktorska »

streszczenie - abstract

Recenzent 1: Dr hab. inż. Rafał Kowalczyk (Politechnika Wrocławska)

recenzja 1 »

Recenzent 2: Prof. dr hab. Cezary Pietraszuk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

recenzja 2 »

 


 

mgr Sylwia Wasiłek

Termin obrony: 15.11.2019 r. o godz. 11:00

Tytuł pracy:
„Wykorzystanie platform mocznikowych w syntezie receptorów - ich badania strukturalne i zdolności do kompleksowania anionów”

Promotor: Prof. dr hab. Janusz Jurczak

pełna rozprawa doktorska »

streszczenie - abstract

Recenzent 1: Prof. dr hab. Violetta Patroniak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

recenzja 1 »

Recenzent 2: Prof. dr hab. Józef Drabowicz (CBMiM PAN)

recenzja 2 »