W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Instytut Chemii Organicznej PAN

ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa

 

tel. +48 22 343 20 00

e-mail: icho-s@icho.edu.pl

Postępowania awansowe

Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora (udostępnione na stronie BIP zgodnie z art. 188 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym)

Uchwała nr 224RN/07 Rady Naukowej Instytutu Chemii Organicznej PAN z dn. 3 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia zasad postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w Instytucie Chemii Organicznej PAN (Załącznik)

Uchwała nr 224RN/08 Rady Naukowej Instytutu Chemii Organicznej PAN z dn. 3 marca 2023 r. w sprawie warunków korzystania z infrastruktury badawczej i informatycznej Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk przez osoby przygotowujące rozprawę doktorską w trybie eksternistycznym

Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego (udostępnione na stronie BIP zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce)

Uchwała nr 224RN/09 Rady Naukowej Instytutu Chemii Organicznej PAN z dn. 3 marca 2023 r. w sprawie zasad prowadzenia postępowań w sprawie nadania stopni doktora habilitowanego w Instytucie Chemii Organicznej PAN (Załącznik)

 

ARCHIWUM

Uchwała nr 206RN/18 Rady Naukowej Instytutu Chemii Organicznej PAN z dn. 26 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia zasad postępowania w sprawie nadawania stopnia doktora w Instytucie Chemii Organicznej PAN

Zasady postępowania w sprawie nadawania stopnia doktora w Instytucie Chemii Organicznej PAN

Uchwała nr 208RN/07 Rady Naukowej Instytutu Chemii Organicznej PAN z dn. 27 września 2019 r. w sprawie zasad prowadzenia postępowań w sprawie nadawania stopni doktora habilitowanego w Instytucie Chemii Organicznej PAN

Zasady prowadzenia postępowań w sprawie nadawania stopnia doktora habilitowanego w Instytucie Chemii Organicznej PAN

Imię i nazwisko habilitanta: dr Magdalena Zimnicka
Imię i nazwisko habilitanta dr Magdalena Zimnicka
Rodzaj postępowania habilitacyjne
Dziedzina nauki Nauki ścisłe i przyrodnicze
Dyscyplina Nauki chemiczne
Opis osiągnięcia habilitacyjnego

Od niepełnego do wyczerpującego opisu strukturalnego związków bioaktywnych za pomocą spektrometrii ruchliwości jonów sprzężonej ze spektrometrią mas

Data wszczęcia postępowania 2022-06-14
Data zakończenia postępowania 2023-01-20
Czy nadano stopień nadano
Status postępowania zakończone
Imię i nazwisko habilitanta: dr Cina Foroutannejad
Imię i nazwisko habilitanta dr Cina Foroutannejad
Rodzaj postępowania habilitacyjne
Dziedzina nauki Nauki ścisłe i przyrodnicze
Dyscyplina Nauki chemiczne
Opis osiągnięcia habilitacyjnego

Kontrolowanie procesów chemicznych przez zewnętrzne pola elektryczne: od podstaw do elektroniki molekularnej

Data wszczęcia postępowania 2022-04-26
Data zakończenia postępowania 2022-12-16
Czy nadano stopień nadano
Status postępowania zakończone
Imię i nazwisko habilitanta: dr Marcin Górecki
Imię i nazwisko habilitanta dr Marcin Górecki
Rodzaj postępowania habilitacyjne
Dziedzina nauki Nauki ścisłe i przyrodnicze
Dyscyplina Nauki chemiczne
Opis osiągnięcia habilitacyjnego

Holistyczne ujęcie metod i technik chiraloptycznych jako efektywnego narzędzia w analizie stereochemicznej związków bioaktywnych

Data wszczęcia postępowania 2022-03-29
Data zakończenia postępowania 2022-10-14
Czy nadano stopień nadano
Status postępowania zakończone
Imię i nazwisko doktoranta: mgr Aleksandra Potrząsaj
Imię i nazwisko doktoranta mgr Aleksandra Potrząsaj
Rodzaj postępowania doktorskie
Dziedzina nauki Nauki ścisłe i przyrodnicze
Dyscyplina Nauki chemiczne
Temat rozprawy doktorskiej

Kataliza witaminą B12 – generowanie rodników alkilowych i acylowych

Data wszczęcia postępowania 2022-04-06
Data zakończenia postępowania 2022-10-14
Czy nadano stopień nadano
Status postępowania zakończone
Imię i nazwisko doktoranta: mgr Beata Gatlik
Imię i nazwisko doktoranta mgr Beata Gatlik
Rodzaj postępowania doktorskie
Dziedzina nauki Nauki ścisłe i przyrodnicze
Dyscyplina Nauki chemiczne
Temat rozprawy doktorskiej

Katalizowane palladem perfluoroalkilujące karbonylowania alkinów

Data wszczęcia postępowania 2021-09-24
Data zakończenia postępowania 2022-04-11
Czy nadano stopień nadano
Status postępowania zakończone
Imię i nazwisko habilitanta: dr Mykhaylo Potopnyk
Imię i nazwisko habilitanta dr Mykhaylo Potopnyk
Rodzaj postępowania habilitacyjne
Dziedzina nauki Nauki ścisłe i przyrodnicze
Dyscyplina Nauki chemiczne
Opis osiągnięcia habilitacyjnego

Projektowanie molekularne, synteza oraz właściwości fotofizyczne N,O-koordynowanych kompleksów boru zawierających 1,3-tiazol

Data wszczęcia postępowania 2021-04-16
Data zakończenia postępowania 2021-12-17
Czy nadano stopień nadano
Status postępowania zakończone
Imię i nazwisko doktoranta: mgr Izabela Węglarz
Imię i nazwisko doktoranta mgr Izabela Węglarz
Rodzaj postępowania doktorskie
Dziedzina nauki Nauki ścisłe i przyrodnicze
Dyscyplina Nauki chemiczne
Temat rozprawy doktorskiej

Enancjoselektywne reakcje redukcji i tworzenia wiązań węgiel–węgiel katalizowane kompleksami cynku

Data wszczęcia postępowania 2021-05-28
Data zakończenia postępowania 2021-10-15
Czy nadano stopień nadano
Status postępowania zakończone
Imię i nazwisko habilitanta: dr Bartosz Krzysztof Zambroń
Imię i nazwisko habilitanta dr Bartosz Krzysztof Zambroń
Rodzaj postępowania habilitacyjne
Dziedzina nauki Nauki ścisłe i przyrodnicze
Dyscyplina Nauki chemiczne
Opis osiągnięcia habilitacyjnego

Reakcje chiralnych związków indoorganicznych generowanych z 4-winylo- oraz 4-etynylo-β-laktamów z aldehydami w obecności InI i katalitycznych ilości Pd(PPh3)4

Data wszczęcia postępowania 2020-06-23
Data zakończenia postępowania 2021-02-26
Czy nadano stopień nadano
Status postępowania zakończone
Imię i nazwisko doktoranta: mgr inż. Katarzyna Orłowska
Imię i nazwisko doktoranta mgr inż. Katarzyna Orłowska
Rodzaj postępowania doktorskie
Dziedzina nauki Nauki ścisłe i przyrodnicze
Dyscyplina Nauki chemiczne
Temat rozprawy doktorskiej

Zastosowanie diazoalkanów i oksadiazolin w fotochemicznych reakcjach tworzenia wiązań C−C

Data wszczęcia postępowania 2023-12-08
Data zakończenia postępowania 2024-04-19
Czy nadano stopień nadano
Status postępowania zakończone
Imię i nazwisko doktoranta: mgr inż. Jakub Brześkiewicz
Imię i nazwisko doktoranta mgr inż. Jakub Brześkiewicz
Rodzaj postępowania doktorskie
Dziedzina nauki Nauki ścisłe i przyrodnicze
Dyscyplina Nauki chemiczne
Temat rozprawy doktorskiej

Katalizowana metalami przejściowymi synteza oraz funkcjonalizacja ketonitronów

Data wszczęcia postępowania 2023-11-30
Data zakończenia postępowania 2024-04-19
Czy nadano stopień nadano
Status postępowania zakończone