Wszelkie oferty,wnioski oraz zapytania prosimy składać poprzez:

Miniportal UZP – ICHO

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert ZP-2401-2_21 28.05.2021

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia:

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizacje zamówienia

Uwaga! Ogłoszenie o zmianie treści SWZ:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2021 BZP 00065710 01 z dnia 2021 05 26

Zmiana treści SWZ

ZP-2401-2_21 - Zał. Nr 7 do SWZ - Istotne postanowienia umowy_v2

ZP-2401-2_21 - SWZ_v2Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ
Zał. Nr 1 do SWZ - SOPZ
Zał. Nr 2 do SWZ - Formularz oferty
Zał. Nr 3 do SWZ - Tabela zgodności
Zał. Nr 4 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy
Zał. Nr 5 do SWZ - Oświadczenie o aktualności inf.
Zał. Nr 6 do SWZ - Oświadczenie dot. spełniania warunków
Zał. Nr 7 do SWZ - Istotne postanowienia umowy
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2021 BZP 00065710 01 z dnia 2021 05 26
Zmiana treści SWZ
ZP-2401-2_21 - Zał. Nr 7 do SWZ - Istotne postanowienia umowy_v2
ZP-2401-2_21 - SWZ_v2
Informacja z otwarcia ofert ZP-2401-2_21 28.05.2021
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizacje zamówienia