Wszelkie oferty, wnioski oraz zapytania prosimy składać poprzez:

Miniportal UZP - ICHO

 

Uwaga! Ogłoszenie o wydłużeniu terminu składania ofert:

Termin składania ofert zostaje wydłużony do dnia 19.11.2021 do 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 10:10.

 

Zmienione załączniki:

Zmiana treści SWZ

SWZ po zmianach

Zał. Nr 1 do SWZ po zmianach - Formularz oferty

Zał. Nr 6 do SWZ po zmianach - Istotne postanowienia umowy

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszeniaOdpowiedzi na Pytania:

Odpowiedź na zadane pytania z dn. 10.11.2021

 Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ
Zał. Nr 1 do SWZ - Formularz oferty
Zał. Nr 2 do SWZ - Wizja lokalna
Zał. Nr 3 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy
Zał. Nr 4 do SWZ - Oświadczenie o aktualności inf
Zał. Nr 5 do SWZ - Oświadczenie dot. spełniania warunków
Zał. Nr 6 do SWZ - Istotne postanowienia umowy
Odpowiedź na zadane pytania z dn. 10.11.2021
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiana treści SWZ
SWZ po zmianach
Zał. Nr 1 do SWZ po zmianach - Formularz oferty
Zał. Nr 6 do SWZ po zmianach - Istotne postanowienia umowy