W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Instytut Chemii Organicznej PAN

ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa

 

tel. +48 22 343 20 00

e-mail: icho-s@icho.edu.pl

Ochrona danych osobowych

XML

Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych


Ogólna klauzula informacyjna
Informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe – szczegółowe informacje znajdziesz poniżej:

I. Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Instytut Chemii Organicznej PAN z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa, NIP: 5250008933, REGON: 000325848 („Instytut”).

II. Dane kontaktowe administratora danych – Instytutu
Można się z nami skontaktować:
1. telefonicznie: +48 22 3432320;
2. pod adresem e-mail: sekretariat@icho.edu.pl;
3. pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Instytut Chemii Organicznej PAN, ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa.

III. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Wyznaczyliśmy osobę do kontaktów w sprawach dotyczących danych osobowych, tj. inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować:
1. pod adresem e-mail: iodo@icho.edu.pl;
2. pisemnie, na adres korespondencyjny: Instytut Chemii Organicznej PAN, ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa.

IV. Cele przetwarzania danych, podstawa prawna
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:
1. zawarcia i wykonania umowy na korzystanie z usług Instytutu – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
2. realizacji działalności naukowo – badawczej – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
3. marketingu bezpośredniego produktów lub usług – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust.1 lit. f RODO), którym jest możliwość realizacji marketingu bezpośredniego;
4. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z zawartą umową lub z przetwarzaniem Twoich danych osobowych – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust.1 lit. f RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
5. spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z właściwych przepisów prawa – ponieważ przetwarzanie w tym przypadku jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym podlegamy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

V. Kategorie odbiorców danych
Twoje dane osobowe, mogą być udostępnione następującym kategoriom podmiotów:
1. podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (sądy, organy państwowe);
2. podmioty świadczące usługi księgowe, informatyczne, marketingowe, komunikacyjne i analityczne, prawne i windykacyjne, jednostki naukowe i badawcze;
3. nasi podwykonawcy i inne podmioty, z którymi współpracujemy.

VI. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
1. Instytut w ramach realizowanych zadań i usług, w szczególności dotyczących patentów, współpracy z kontrahentami oraz kierowania korespondencji, będzie przekazywał Pani/Pana dane osobowe do państw położonych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, tj. do państw trzecich, do których przekazywanie danych osobowych odbywa się na podstawie odpowiednich mechanizmów prawnych takich jak standardowe klauzule umowne lub inne podobne instrumenty prawne przewidziane w RODO.

VII. W każdej chwili przysługuje Pani/ Panu prawo żądania dalszych informacji i otrzymania kopii odpowiednich zabezpieczeń.
VIII. Okres przechowywania danych
Twoje dane będziemy przetwarzać:
1. w celu wykonania umowy – do momentu przedawnienia roszczeń;
2. w celu marketingu produktów i usług – do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy lub zgłoszenia sprzeciwu;
3. w celu wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa;
4. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia tych roszczeń.

IX. Twoje prawa
Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2. prawo do sprostowania (poprawiania, uzupełniania) swoich danych;
3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
4. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem;
5. prawo do przenoszenia danych; w celu skorzystania z powyższych praw skontaktuj się z Instytutem: poprzez e-mail, lub telefonicznie.
6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

X. Prawo do sprzeciwu
Możesz, w każdym czasie, wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych: poprzez e-mail lub telefonicznie.

XI. Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych i konsekwencjach ich niepodania
Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonywania umów, w tym korzystania z usług Instytutu i prowadzenia przez Instytut działalności naukowo – badawczej.

Brak artykułów